Select a show

Movie Name Screen Show Time Date
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Monday, May 28, 2018 ( TODAY )
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Monday, May 28, 2018 ( TODAY )
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Monday, May 28, 2018 ( TODAY )
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Monday, May 28, 2018 ( TODAY )
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Tuesday, May 29, 2018 ( TOMORROW )
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Tuesday, May 29, 2018 ( TOMORROW )
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Tuesday, May 29, 2018 ( TOMORROW )
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Tuesday, May 29, 2018 ( TOMORROW )
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Noon Show ( 11:00 AM ) Wednesday, May 30, 2018
Irumbu Thirai Irumbu Thirai Star Cinema Matinee Show ( 2:30 PM ) Wednesday, May 30, 2018
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema First Show ( 6:15 PM ) Wednesday, May 30, 2018
Aravindante Athidhikal Aravindante Athidhikal Star Cinema Second Show ( 9:30 PM ) Wednesday, May 30, 2018